.

.

Taze
100 V 63 V 80 V 50 V 10000 UF 50 V 63 V 80 V 100 V alüminyum elektrolitik kapasitörler 450 v 1000 uf 100 v 4700 UF

100 V 63 V 80 V 50 V 10000 UF 50 V 63 V 80 V 100 V alüminyum elektrolitik kapasitörler 450 v 1000 uf 100 v 4700 UF

₺ 4.00

Mal
In stock

Birindeki katılımlar